Groenvoorzieningen

Daktuinen

Dakbegroeiing is enorm in populariteit toegenomen. Een daktuin zorgt namelijk niet alleen voor een fraaie aankleding van het dak, maar het verhoogt tevens de isolatiewaarde van het gebouw. Daarnaast is er een reductie van waterafvoer afhankelijk aan het type daktuin kan dit oplopen van 50-90% en dat in het kader van de waterberging.  Bij de specialistische aanleg van dakbegroeiing is alles erop gericht om lekkage en overbelasting van het dak te voorkomen. Er is ook uitgebreide kennis van plantensoorten nodig, want groeiomstandigheden op het dak zijn anders dan op de grond. Afhankelijk van de dikte van de onderlaag die op het dak geplaatst kan worden kunnen er verschillende soorten daktuinen worden aangelegd.

nti_daktuin1

Vegetatiedaken met sedumbegroeiing of vaste platen worden veel toegepast, maar zelfs tuindaken met bestratingen, heesters en kleine bomen behoren tot de mogelijkheden. Het unieke systeem van vegetatiedaken zorgt ervoor dat er zowel water kan worden behouden in de speciale buffers, als dat het overtollige regenwater gemakkelijk kan worden afgevoerd.

Momenteel wordt er veel gestimuleerd om groendaken aan te brengen en kunt in u in aanmerking komen voor subsidie. Dit verschilt per gemeente. Verstandig is, als u een daktuin zou willen aanbrengen, contact op te nemen met uw eigen gemeente om te kijken of u van deze regeling gebruik kunt maken.

nti_daktuin2

» Boomverzorging
» Bosonderhoud
» Onkruidbestrijding


k-speelvoorziening-kl1
k-specialisaties-kl1

k-nieuwsbrief-kl1
k-projecten-kl1