Groenvoorzieningen

Onkruidbestrijding

Gemeenten en andere groenbeheerders zijn kritisch als het gaat om de belasting van het milieu bij het bestrijden van onkruid. De onkruiddetectie methode van Nooijen Terreininrichting komt optimaal tegemoet aan de hoge eisen die aan het bestrijden van onkruid op trottoirs, goten en andere verhardingen worden gesteld. De methode spaart het milieu, doordat veel minder spuitmiddel nodig is dan bij conventionele spuitmethoden. Nooijen is dan ook gecertificeerd voor het certificaat, van de SMK (Stichting Milieu Keur), toepassen van glyfosaat op verhardingen.

Selectspray
Door gebruik te maken van de Selectspray-methode zijn snelheid en efficiency gecombineerd om een zo goed mogelijk resultaat te creëren voor een zo gunstig mogelijke prijs. Door het gebruik van sensoren en spuitcomputer kan een juiste dosering en nauwkeurige detectie. Dankzij deze methode is de benodigde hoeveelheid onkruidbestrijdingsmiddel tot een minimum beperkt.

Aquavince
Het concept AquavinceIs een initiatief tussen drie bedrijven waaronder Nooijen Terreininrichting. Dit initiatief is onder andere tot stand gekomen omdat het terugdringen van CO2 en chemische bestrijdingsmiddelen een hot item is op de politieke agenda. Tevens past het op een uiterst milieuvriendelijke manier van onkruidbestrijding in onze visie van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De Aquavince is dan ook volledig chemisch vrij. Door het gebruik van een heet water techniek (minimaal 98°) wordt het onkruid "gekookt" waardoor het bovengrondse deel en de wortelhals afsterft. Na één of enkele behandelingen raakt de plant "uitgeput" en zal geheel uitsterven. Door het gebruik van speciale rondraaiende, optimale afgesteld nozzels is het waterverbruik minimaal. Tevens zorgen de nozzels voor optimale contactmomenten met het te behandelen onkruid.

Neem hier contact op voor een passend advies en prijsopgave.

specialisaties-02

» Boomverzorging
» Bosonderhoud
» Daktuinen


k-speelvoorziening-kl1
k-specialisaties-kl1

k-nieuwsbrief-kl1
k-projecten-kl1