Totaalprojecten

Totaalprojecten: aanleg en onderhoud van parken, buurtpleinen, schoolterreinen, bedrijfstuinen, dakbegroeiing, plantsoenen, etc.

Naast grootschalige civieltechnische en groenprojecten behoren ook de aanleg van kleinschaliger kantoor- en bedrijfstuinen, schoolpleinen en kinderdagverblijven tot ons dagelijks werk. Dit soort projecten vragen expertise op een zeer breed vlak. Onze medewerkers zijn derhalve opgeleid en getraind in de diverse disciplines. Wij hebben namelijk niet alleen verstand van spelen en speeltoestellen, maar bijvoorbeeld ook van de aanleg van een veilige valondergronden of een goede dakopbouw voor een daktuin. Ook op het vlak van grondverzet en groenvoorziening zijn wij goed thuis.

Volledig ontzorgen
Vrijwel alle werkzaamheden worden in eigen beheer uitgevoerd om de kwaliteit te kunnen waarborgen en de opdrachtgever te ontzorgen. Voor specialistische zaken werken wij nauw samen met partners. Zo heeft een opdrachtgever maar één aanspreekpunt en dat is wel zo duidelijk en gemakkelijk.

totaalprojecten01

Naar alle projecten »