Spelen met Water voor Later

Spelen met Water voor Later : regenwater is schoon water. Het is jammer als dit water via de regenpijp in de riolering verdwijnt. ‘Afkoppelen’ van de riolering biedt veel voordelen. Zo kan dit water o.a. worden gebruikt om mee te spelen of een moestuintje of de beplanting water te geven. Wij hebben de expertise en ervaring om dit samen met u te realiseren.

Wilt u meer informatie? Download onze leaflets of neem contact met ons op.

Naar alle projecten »