Zandreiniging

Speelzand kan niet zonder reiniging. Naast zichtbare vervuiling door glasscherven of sigarettenpeuken brengt gebrekkig onderhoud ook het risico op bacteriële besmetting door dieren met zich mee. Door periodieke zandreiniging hoeft vervuild zand niet meer per definitie te worden gewisseld en gestort. Dat levert een behoorlijke besparing op. Immers, alleen het uitgefilterde, verontreinigde of gemorste zand dient te worden aangevuld. In vergelijking met het vervangen van speelzand levert dat een kostenbesparing op tot wel 50%!

Naar alle projecten »